MK / EN
# Презиме Име Град
1 Салиова Сенти Виница
2 Абаз Зоран Скопје
3 Абдули Бари Охрид
4 Адем Рената Скопје
5 Адеми Ариф Скопје
6 Ахмедоска Ениса Кичево
7 Алиманова Енеида Берово
8 Алуши Ајдин Тетово
9 Ахмедов Абдуљ Струмица
10 Амет Срџан Скопје
11 Амет Фарија Скопје
12 Амет Сузан Скопје
13 Ариф Авдил Скопје
14 Арслан Нерѓузе Штип
15 Асанова Назли Штип
16 Бахтијар Белџузар Скопје
17 Бајрамова Ипек Битола
18 Беќир Ален Скопје
19 Беќир Сузана Делчево
20 Беќирова Танкица Берово
21 Бериша Џенгис Прилеп
22 Бислим Елвира Скопје
23 Далиповска Ѓултен Скопје
24 Далиповски Мухамед Скопје
25 Демир Ерџан Скопје
26 Демир Љатифа Скопје
27 Демири Алмина Гостивар
28 Демировски Аднан Делчево
29 Елез Алберт Скопје
30 Елезовик Селадин Скопје
31 Еминов Зенгин Кавадарци
32 Етеми Микаит Тетово
33 Фазлиоски Елвис Охрид
34 Хасан Едис Скопје
35 Хасани Лолита Скопје
36 Хасани Лариса Скопје
37 Хасани Емин Гостивар
38 Хасани Икрам Скопје
39 Ибраимова Мерсиха Штип
40 Идризоска Сабрина Кичево
41 Илјаз Векир Скопје
42 Илјаз Сенад Скопје
43 Ијаз Екрем Скопје
44 Илјаз Северџан Скопје
45 Исмаил Емран Скопје
46 Исмаил Сеад Скопје
47 Исмаил Елвира Скопје
48 Исмаил Сунај Скопје
49 Исмаил Алмир Скопје
50 Јакимовска Зорица Куманово
51 Јакупова Мерлин Кратово
52 Јосевска Лепа Свети Николе
53 Јусуф Лоренс Скопје
54 Кагури Мирела Гостивар
55 Камбери Исмаил Тетово
56 Камбери Насер Тетово
57 Камбери Ермина Тетово
58 Камберовска Ванеса Куманово
59 Касуми Сали Скопје
60 Кундевска Адријана Берово
61 Маликовски Муамет Битола
62 Мамудоска Сабина Кичево
63 Мехмедович Диана Охрид
64 Мемед Нурија Скопје
65 Мемедов Идавер Велес
66 Мемедов Ибраим Штип
67 Мемедов Ерџан Скопје
68 Мемедова Џулиета Делчево
69 Мемедова Фердан Скопје
70 Мемет Ајдар Скопје
71 Мемети Елвис Тетово
72 Мемиш Сандрино Скопје
73 Мухареми Вафире Гостивар
74 Мукаиповска Хурија Скопје
75 Мустафов Сенад Делчево
76 Мустафовска Моника Крива Паланка
77 Мустафовска Рахиела Крива Паланка
78 Музафер Бајрам Скопје
79 Неџипов Јалчн Кочани
80 Нуршен Ибраимова Кочани
81 Османов Демирша Штип
82 Османова Алмадет Кочани
83 Османова Елиза Виница
84 Османовски Исен Скопје
85 Пини Алмир Гостивар
86 Ракип Ребека Скопје
87 Рамадан Ерѓун Скопје
88 Рамадан Ребека Скопје
89 Рамадани Мелиса Гостивар
90 Рашити Срѓан Куманово
91 Рашидов Себастијан Скопје
92 Рашидов Јосиф Штип
93 Реџеп Наила Скопје
94 Реџепи Усеин Алмира Тетово
95 Реџеповски Ален Штип
96 Ридаров Назим Виница
97 Садику Јакуп Гостивар
98 Саит Зурија Скопје
99 Сакиповска Елвира Скопје
100 Сали Сенада Тетово
101 Сали Фахри Скопје
102 Салиевска Сафет Скопје
103 Салиов Џенгис Скопје
104 Салиу Кашмир Гостивар
105 Селим Флорида Скопје
106 Селими Орхан Скопје
107 Селмани Алмира Гостивар
108 Шабани Мирсада Гостивар
109 Шабани Незо Скопје
110 Шакир Арет Скопје
111 Шакири Елвис Тетово
112 Спасовска Елизабета Крива Паланка
113 Стоилковски Ненад Крива Паланка
114 Сулејман Семран Скопје
115 Сулејман Брендон Скопје
116 Сулејманова Марија Скопје
117 Сулиманова Селма Делчево
118 Тахир Акифоски Прилеп
119 Тимотеј Милевски Скопје
120 Точи Мухамед Гостивар
121 Томич Љубица Скопје
122 Усаинова Филиз Битола
123 Усеин Мерсиха Тетово
124 Усеин Сашине Тетово
125 Зекир Мамер Скопје